Sociale doelen

Nethedal: Dagcentrum voor mentaal gehandicapten te Booischot

Gesticht en gebouwd door Rotary Heist-op-den-Berg!

Op 8 november 1985 werd, op de eerste verdieping van het vroegere gemeentehuis van deelgemeente Schriek, het centrum "Nethedal" geopend, een dagverblijf met plaats voor tien volwassen mentaal en fysiek gehandicapten. De kosten voor huur, infrastructuur, vervoer (per minibus) en personeel werden in het begin volledig gedragen door de club. Het duurde immers meer dan een jaar vooraleer het centrum door de overheid erkend werd en de eerste subsidies druppelsgewijs toekwamen. Om dit alles te bekostigen werd de actie "Zorgenmens" op het getouw gezet: een grootse, twee dagen durende manifestatie op de sportterreinen van Booischot, met paardenkoersen, kinderanimatie, optredens, ballonvaarten enz. Later zijn er andere organisaties zoals de golftornooien, kanovaren en duivendag bijgekomen.

Ondertussen groeide het aantal bewoners gestaag, zodat de voorlopige locatie niet meer voldeed. Met eigen middelen kocht de club daarom een perceel grond aan. Na de nodige aanvragen konden we met subsidies een nieuw en aangepast gebouw optrekken. 503.000 € moesten we echter uit eigen zak betalen. Dankzij de onverdroten inzet van alle clubleden kon dit bedrag bij elkaar worden gesprokkeld. Ook de NVSG en onze buitenlandse contactclubs droegen hiertoe hun steentje bij.

Op 7 juni 2002 werden, in aanwezigheid van de Antwerpse provinciegouverneur, de burgemeester van Heist-op-den-Berg, de DG en DGE 1630, talrijke genodigden en - niet te vergeten - de gehandicapten zelf, de nieuwe gebouwen van Nethedal officieel geopend. Maar dat betekent allerminst het einde van het verhaal. Sinds jaren ijveren we er immers voor om - naast ons dagcentrum - te kunnen beschikken over een tehuis voor de permanente opvang van volwassen gehandicapten. Hiervoor is uiteraard opnieuw heel wat geld nodig.

Momenteel zijn de plannen getekend voor dit nachtverblijf en zijn onderhandelingen aan de gang met alle mogelijke instanties ter financiering van dit zéér ambitieus project.

Nethedal

Nethedal

Join2bike

Join2bike

Lees meer over Join2bike

1000 Km Kom op tegen kanker

In 2015 zal Rotary Heist zich inspannen voor Kom op tegen Kanker door deel te nemen aan de 1000 km

www.1000km.be